Figusto Turizm® İnsan Kaynakları ;

Hedeflediği vizyonu, üstlendiği misyonu ve kurumsal kültürüyle, müşterilerine beklenen kalitede hizmet vermeyi ve iş ortakları ile düzeyli iletişim kurmayı ilke edinmiştir.
“Figusto Turizm®” olarak çalışanlarımızın tamamının, olması gereken Temel Yetkinlikler’e de sahip olduğu görüşündeyiz. Bu yetkinlikleri, aynı zamanda “şirket değerleri” olarak da kabul etmekteyiz.

Tüm “Figusto Turizm” beyin takımı çalışmaları sırasında, Temel Yetkinlikler’in sürekliliğini etkin olarak sağlayacaklarına ve bu yetkinlikleri her geçen gün daha da geliştireceklerine yürekten inanıyoruz.

1- Misafir Odaklılık :

Figusto Turizm®’li;

· İç / dış müşterileri, açık ve etkili bir iletişim ile bilgilendirir.

· Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve problemlerinin çözümünde, kişisel sorumluluk duyar.

· Müşterinin “Figusto Turizm®” için öneminin farkındadır.

· Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için, geribildirim alır.

Birey olarak kendisine ve “Figusto Turizm” markasına güven duyulmasını sağlayacak şekilde ve uyumlu olarak, iç/dış müşteriler ve iş ortakları ile iletişime girer.

2- Farklı düşüncelere karşı açıktır.

· Stres/gerilim altında öfke kontrolü yapabilir, yapıcı cevaplar verir.

· Aldığı tüm mesajları, ilgili kişi/birimlere hızlı ve doğru olarak iletir.

· Doğru kararlar vermek, kendi işinin yönetiminde lider olmak, fırsatları göstererek harekete geçilmesini sağlamak, bireyler ve gruplar arasındaki birlikte çalışma ve işbirliğini teşvik etmek, temel değerleridir.

3- İnisiyatif alır.

4- Mücadeleyi sever.

· Zorluklara rağmen, çaba göstermeye devam eder.

· Farklı kaynaklardan doğru ve hızlı bir biçimde veri toplar.

· Öncelikleri belirler ve eldeki kaynakları bu önceliklere göre organize eder.

5- Sorunları objektif olarak değerlendirir.

Planlama yaparken ve uygularken;

Uzun vadeli bakış açısına sahip olmak, iddialı / ölçülebilir hedefler belirlemek, hedeflere ulaşmayı sağlayacak iş planlarını oluşturmak, bu iş planlarını başarıyla uygulamak.
· Birbirine bağlı, bir dizi kararları birlikte getirmesine,

· Sürekli ve geliştirilebilir olmasına,

· Yalın ve net olmasına,

· Katılımcılarla birlikte, planın başarıyla uygulanmasına özen gösterir.

Temel değeri, yenilikler ve engeller karşısında olumsuzluklara odaklanarak enerji, motivasyon ve zaman kaybına yol açmaktansa, bunların aşılmasına odaklanmak, yapıcı bir yaklaşımla fikir ve öneri geliştirmek, işin tamamlanmasını ve sorunun çözülmesini sağlayacak bir hareket tarzı sergilemektir.

6- Ekip Ruhu ve Sürdürülebilirlik

Temel değer, sonuçlara ulaşmada diğer takım üyeleriyle verimli ve işbirliği içinde çalışmak, olumlu iş ilişkileri oluşturmak ve sürdürmek.

· Empati sergiler, ilgilenir, paylaşır, destekler.

· İş birliği için gönüllü olur.

· Takım arkadaşlarını motive eder ve enerjilendirir.

7- Verimlilik ve Analitik Düşünme :

“Figusto Turizm®”’li;

Mesleki ve bireysel gelişimini Figusto Turizm’e fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmekte, Figusto Turizm® şirketinin ve müşterisinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek yeni fikir, yaklaşımlar ve ilişkiler geliştirmektedir.

· Yönlendirmeye gerek kalmadan çalışır.

· Bu verimliliği korumaya özen gösterir.

· Yaptığı işte alternatifleri analiz eder ve test eder.

· Analiz sonucuna göre, işine yön verir.

· İşiyle ilgili ihtiyaçlara göre yeni girişimlerde bulunur.

8- “Figusto Turizm”‘in vizyon ve misyonuna uygun olmaya özen gösterir, Figusto Turizm® şirketini en iyi şekilde temsil eder :

9- Yenilikçilik ve Yaratıcılık :

“Figusto Turizm®”’li;

Sonuca odaklanırken asıl amacın müşteri veya misafir memnuniyeti olduğunu ilke edinir, ancak sürdürülebilir hedef karlılığı da unutmaz. Aksi takdirde başkasının kaynağı ile başkasını memnun etmiş olacağının bilinci içindedir.

10- Gelişime, yeniliğe ve öğrenmeye yönelik fikirler üretir.

· İşiyle ilgili yaratıcı öneriler geliştirir.

· Değişimlere kolaylıkla uyum sağlar.

· Her hedefi, sonucunu düşünerek belirler.

· Sonuçta, amacın beklenen düzeyde kar etmek olduğunu her an anımsar.

11- Pozitif Düşünce ve Motivasyon :

“Figusto Turizm®”’ i;

· Her zaman pozitif ve güler yüzlüdür.

· Çevresindeki kişilerin bilgi ve uzmanlıklarına değer verir.

· Ekip arkadaşlarını teşvik eder, öne çıkarır.

12- Hedef Odaklı Stratejik Düşünme :

“Figusto Turizm®”’li;

· Belirlediği hedefe odaklanır ve açılımlı düşünür.

· Geniş bir bilgi ve bakış açısına sahiptir.

· Her zaman verilen hizmet kalitesinin yüksek olmasını sağlar.